Finansielle investeringer

Grafer

Norsk Mineral AS forvalter eierselskapenes finansielle investeringer. Investeringene består hovedsakelig av langsiktige plasseringer i ulike fond.

norsk mineral logo
Kontakt

Eikremsvingen 9, 6422 Molde |  Tlf: 712 19 700 |  E-post: post@nomin.no