Boligprosjekt i samarbeid med Bunde Eiendom AS om utvikling av leiligheter i Malerhaugveien 20 på Ensjø i Oslo.