Historie

norsk_mineral_historieT.v: Her startet Kjell Steinsvik selskapet Hustad Kalk og Marmor AS. T.h: Gründeren Kjell Steinsvik

I 1948 etablerte gründer Kjell Steinsvik selskapet Hustad Kalk og Marmor AS for produksjon av kalk til landbruket.

Sønnen Sturla Steinsvik gikk inn i driften i 1960. I 1976 begynte et nært samarbeid med familieselskapet Omya AG som er markedsledere i foredling av kalkbaserte fyllstoffer og pigmenter (tidligere Plüss Staufer AG).

Hustad Kalk og Marmor AS ble da splittet til råvareprodusenten Hustadkalk AS eid av Steinsvikfamilien, og foredlingsbedriften Hustadmarmor AS der eierskapet var delt 50/50 mellom Steinsvikfamilien og Omya AG.

I 1976 bestemte man seg for å satse tungt på kalkbasert pigment som tilsetningsstoff i papirproduksjon. Kalk var tidligere ikke brukt til dette formålet. Den nye fyllstoffet og bestrykningsmidlet hydrocarb ble introdusert, og fra 1985 ble papirindustrien betydelige kunder ettersom flere og flere papirfabrikker la om til nøytrale prosesser. Jo mer hydrocarb i papiret, desto bedre, rimeligere og mer miljøvennlig papir.

I dag går 99,8 % av produksjonen til papirindustrien, og nesten alt er eksport. Bruk av kalk i papirproduksjon gjør produksjonen mer miljøvennlig, og Hustadmarmors produkter sparer papirindustrien for mer enn 3 TWh eller
3 milliarder kWh pr år.

I 2007 kjøpte Omya AG Steinsvikfamiliens aksjer i Hustadmarmor. Hustadkalk AS inngår i dag i Norsk Mineral konsernet som eies av Steinsvikfamilien, og er fortsatt råstoffleverandør til Hustadmamor gjennom sitt datterselskap Brønnøy Kalk AS.

 

 

 

 

            Hustadmarmor            Hustadmarmor i dag.