Norsk Mineral er et familieeid selskap som gjennom delvis eide og heleide datterselskaper er involvert i gruvedrift og mineralprosessering, industriell produksjon, eiendom, finans og fornybar energi.

Selskapet startet allerede i 1948 med kalkvirksomhet gjennom datterselskapet Hustadkalk AS.

Konsernets hovedkontor ligger i Molde men vi har kontorer, produksjonsfasiliteter og prosjekter i Norge, Tyskland, Frankrike, Nederland, Georgia, USA og Kina. Konsernets porteføljeselskaper hadde i 2015 en samlet omsetning på ca. 1 milliard kroner og 310 ansatte.

Norsk Mineral utvider interessene både i eksisterende selskaper og i nye prosjekter og investeringer. Med et solid finansielt grunnlag fortsetter vi vår utvikling og vekst.

 

Molde panorama_
Foto: Øivind Leren