Boligprosjekt i samarbeid med Bunde Eiendom AS om utvikling av leiligheter i Røykenveien 70 i Asker.