Utvunnet kalk årlig (tonn)
2 000 000
Eiendomsmasse (m2)
55 000