Bergfangst årlig (tonn)
3 000 000
Installert vannkraftkapasitet
187 MWh
Eiendomsmasse (m2)
55 000