Mineralindustri i form av gruvedrift og mineralprosessering utgjør i dag 25% av Norsk Mineral sin virksomhet.  Den øvrige virksomheten er innen fornybar energi, eiendom og finans.

Med et solid finansielt grunnlag fortsetter vi vår utvikling og vekst gjennom eksisterende virksomhet og nye investeringer.

Norsk Mineral har kontorer i Molde, på Lysaker og i Trondheim.