Råstoffet prosesseres ved Omya Hustadmarmor AS sitt foredlingsverk til flytende marmor som bl.a. brukes til fyllstoff og bestrykning i papirindustrien. Kalken fra Velfjord er en viktig del av hverdagen til mer enn 100 millioner mennesker i Europa gjennom glansede magasiner, bøker, kartongemballasje o.l.

Bruken av kalk i papir øker kvaliteten og reduserer papirfabrikkenes behov for strøm og kjemikalier. Kalken fra Velfjord bidrar således til viktig miljøgevinst.

Utvinning av kalk fra Akselberg i Velfjord startet i 1997. 

Brønnøy Kalk er en viktig hjørnesteinsbedrift i Brønnøy kommune.