Redox AS utvikler nye, miljøvennlig teknologier for bedre fiskevelferden og biosikkerheten i oppdrettsnæringen ved bla utvikling av UV- og ozon-teknologi som:

  • Bedrer fiskevelferden
  • Øker biosikkerheten
  • Reduserer utslipp av kjemikalier
  • Gjør hverdagen enklere og bedre for dine ansatte
  • Er kostnadseffektive

Redox har vunnet AquaNors innovasjonspris: «… for å ha utviklet et omfattende system for kvalitetskontroll i alle funksjoner som er relevante for fiskevelferd og biosikkerhet ved transport av fisk i brønnbåter».

Norsk Mineral eier 10 % av Redox AS.

Redox