• Areal:                2 236 m2
  • Eierandel:        35 %
  • Norsk Mineral har kontorlokaler i 4. etasje