• Areal:           31 919 m2
  • Eierandel:   50 %
  • Driftes av:   Höegh Eiendom AS