Norsk Mineral er i stadig utvikling. Du er velkommen til å kontakte oss eller sende oss en e-post. 


Norsk Bergindustri har lyst ut 3 trainee-stillinger for nyutdannete geologer/bergingeniører for perioden 2021-2023.

https://www.norskbergindustri.no/nyheter2/2020/utlysning-traineestillinger-2021---2023/