Vår historie

 • 1948

  Hustad Kalk og Marmor AS ble stiftet i 1948 av Kjell Steinsvik. Selskapets formål var å produsere jordbrukskalk av kalkspatmarmoren i Tverfjell i Fræna for å nøytralisere den sure jorda i forbindelse med nydyrking av myrområdene.

  Les mer
 • 1965

  Etter å ha ledet bedriften sammen med sin far Kjell Steinsvik siden 1959, overtok Sturla Steinsvik (23) som daglig leder i 1965.

 • 1970

  Produksjonen i Hustad Kalk og Marmor ble utvidet til å omfatte produksjon av fyllstoff til asfalt, puss, sparkel og maling. Bygningsindustrien ble viktigere, jordbrukskalken kom i bakgrunnen.

 • 1977

  I 1977 begynte et nært samarbeid med familieselskapet Omya AG, en global markedsleder i foredling av kalkbaserte fyllstoffer og pigmenter. Hustad Kalk og Marmor, AS ble splittet i råstoff-produsenten Hustadkalk AS eid av Steinsvikfamilien, og foredlingsbedriften Hustadmarmor AS der eierskapet ble delt 50/50 mellom Hustadkalk og Omya.

 • 1979

  I 1979 startet satsingen på Hydrocarb M, et kalkbasert pigment utviklet av Omya til bruk som filler og coating i papirproduksjon. Bruk av Hydrocarb M krevde at papirfabrikkene måtte endre produksjonsprosessen fra sur til nøytral. Omlegging medførte samtidig at det ble spart betydelig mengde strøm i papirproduksjonen.

  Les mer
 • 1996

  I 1996 kjøpte Hustadkalk AS Minnor AS, konkursboet etter Norcem og Elkem på Drag i Tysfjord, og stiftet Norwegian Crystallites for å foredle lokal kvarts og vannkraft til bruk i superrene kvartsprodukter.

 • 1997

  Hustadkalk AS etablerte Brønnøy Kalk AS for utvinning av kalkspatmarmor på Akselberg i Velfjord, Brønnøy kommune.

 • 2004

  Milepæl for Hustadmarmor, som hadde utviklet seg til å bli verdens største produsent av pigmenter til papirindustrien, med mer enn 3 millioner solgte årstonn Hydrocarb M.

 • 2004

  Norsk Mineral gikk inn på eiersiden i PartnerPlast AS på Åndalsnes. PartnerPlast er ledende innen design, produksjon og rotasjonsstøping av produkter i plast til bruk i blant annet seismikk, offshore & subsea og akvakultur.

  Les mer
 • 2007

  Sturla Steinsvik ble utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelig Norske St. Olavs Orden for sin langvarige innsats for norsk næringsliv. Han ble også utnevnt til Doctor Honoris Cause ved Høgskolen i Molde i 2006, og i 1995 ble han tildelt Bergmannstaven, Norsk Bergforenings ærespris.

 • 2007

  Omya AG kjøpte Hustadkalk AS sin resterende aksjepost i foredlingsbedriften Hustadmarmor AS. Samarbeidet fortsetter gjennom salg av råstoff fra Hustadkalk til Hustadmarmor. Norsk Mineral AS blir etablert.

 • 2009

  Norsk Mineral kjøpte Strandveien 50 på Lysaker, hovedkontoret til Wilh. Wilhelmsen ASA.

 • 2010

  Norsk Mineral gikk inn på eiersiden i Akershus Invest AS. Selskapet driver boligutvikling i Berlin.

 • 2011

  Norsk Mineral kjøpte 50% av Henrik Ibsensgate 100 i Oslo - "Indekshuset".

 • 2011

  The QUARTZ Corp ble etablert som et joint venture mellom Norsk Mineral og franske Imerys ved fusjon mellom Norwegian Crystallites på Drag og The Feldspar Corporation i USA.

 • 2011

  Norsk Mineral gikk inn i fornybar energi gjennom kjøp av aksjepost i Clean Energy Invest AS.

 • 2012

  NM Florida AS ble stiftet og kjøpte leiligheter i Pineapple Grove, Delray Beach, Florida, USA.

 • 2016

  NMB Bolig AS ble etablert. Sammen med Bunde Eiendom skal selskapet utvikle boligeiendom i Oslo og Asker.

norsk mineral logo
Kontakt

Eikremsvingen 9, 6422 Molde |  Tlf: 712 19 700 |  E-post: post@nomin.no