Hustadkalk AS etablerte Brønnøy Kalk AS for utvinning av kalkspatmarmor på Akselberg i Velfjord, Brønnøy kommune.

norsk mineral logo
Kontakt

Eikremsvingen 9, 6422 Molde |  Tlf: 712 19 700 |  E-post: post@nomin.no