Sturla Steinsvik ble utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelig Norske St. Olavs Orden for sin langvarige innsats for norsk næringsliv. Han ble også utnevnt til Doctor Honoris Cause ved Høgskolen i Molde i 2006, og i 1995 ble han tildelt Bergmannstaven, Norsk Bergforenings ærespris.

norsk mineral logo
Kontakt

Eikremsvingen 9, 6422 Molde |  Tlf: 712 19 700 |  E-post: post@nomin.no