Produksjonen i Hustad Kalk og Marmor ble utvidet til å omfatte produksjon av fyllstoff til asfalt, puss, sparkel og maling. Bygningsindustrien ble viktigere, jordbrukskalken kom i bakgrunnen.

norsk mineral logo
Kontakt

Eikremsvingen 9, 6422 Molde |  Tlf: 712 19 700 |  E-post: post@nomin.no