Omya AG kjøpte Hustadkalk AS sin resterende aksjepost i foredlingsbedriften Hustadmarmor AS. Samarbeidet fortsetter gjennom salg av råstoff fra Hustadkalk til Hustadmarmor. Norsk Mineral AS blir etablert.

norsk mineral logo
Kontakt

Eikremsvingen 9, 6422 Molde |  Tlf: 712 19 700 |  E-post: post@nomin.no